Bộ phát Wifi 4G Huawei E5186s-22A, Cat6 4G+, 300Mbps, hỗ trợ 64 users

2.850.000 đ
  • Lượt xem: 57.027
Bộ phát Wifi 4G Huawei E5186s-22A, Cat6 4G+, 300Mbps, hỗ trợ 64 users 
  • Mã sản phẩm: Huawei E5186s-22A
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Chi tiết số lượng tồn: Không có nội dung
  • Danh mục sản phẩm: Wifi/USB/Router 3G/4G/5G
  • Nhà cung cấp sản phẩm: Huawei