Giỏ hàng

Cục Phát Wifi 4G/5G Xiaomi

Cục phát Wi-Fi 4G Xiaomi là thiết bị phát sóng Wi-Fi kết nối internet bằng mạng di động 4G. Có thể di chuyển và cung cấp tốc độ cao cho các thiết bị.