Giỏ hàng

USB 3G/4G

USB phát wifi từ sim 4G là giải pháp sử dụng internet tiện lợi nhất cho những chúng ta khi di chuyển trên ô tô, cắm vào máy tính làm việc, đi công tác dài ngày cần thiết bị để có mạng dùng wifi