Giỏ hàng

WIFI MESH

Wifi mesh là một hệ thống mạng Wifi tập hợp bởi các thiết bị phát sóng Wifi kết nối chung với nhau tạo thành hệ thống mạng wifi hoàn chỉnh