ROUTER 4G/5G

Là bộ phát wifi từ sim 4G cắm điện trực tiếp có khả năng phát wifi và làm modem thay thế internet cáp quang chỉ cần lắp sim 4G có dung lượng vào là sử dụng internet