Giỏ hàng

ROUTER 4G/5G

Router 4G là thiết bị cho phép kết nối internet bằng mạng di động 4G và chia sẻ kết nối với các thiết bị khác qua Wi-Fi hoặc cáp Ethernet. Nó giúp bạn sử dụng internet mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào kết nối có dây.