ROUTER CÂN BẰNG TẢI

Thiết bị cân bằng tải là một giải pháp giúp sử dụng tối đa băng thông, thời gian đáp ứng nhanh làm giảm khả năng quá tải máy chủ và đường truyền internet