Giỏ hàng

Mesh Netgear

Netgear cung cấp nhiều sản phẩm Wi-Fi mesh, bao gồm Orbi, Nighthawk Mesh, và Netgear Insight Managed. Chúng đều có tính năng mở rộng phủ sóng Wi-Fi trong nhà bằng cách sử dụng một router và các thiết bị trung gian (satellite) đặt tại các vị trí khác nhau.